Vanuit “passie voor rendement en relatie” werkt MaXoz graag gedreven en “hands on” op het gebied van optimalisaties en waardeontwikkeling van vastgoedprojecten en portefeuilles. Samenwerkingsvormen zijn gebaseerd op het delen van ervaring en expertises en leiden gegarandeerd tot een substantiële meerwaarde.

Referentie januari 2015 – maart 2018: Senior Asset Manager a.i. Bouwfonds Investment Management / IEF Capital. In deze positie direct rapporterend aan fundmanager/fondsdirectie/aandeelhouders en verantwoordelijk voor de performance van de iconische prime retail vastgoedportefeuille (IEF Berlage) met een direct belegd vermogen van € 1,6 MRD. Portefeuilleomvang: 34 assets met een totale jaarlijkse huurstroom van ca. 70 MIO. De assets zijn gesitueerd op de beste centrumlocaties van de 20 grote steden in Nederland. Meer dan 2/3 van de portefeuille is vertegenwoordigd in de historische centra van de G4 steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht).

Specifiek binnen de joint-venture (IEF Capital namens Bouwfonds verantwoordelijk en gemandateerd voor de commercieel/strategische besluitvorming samen met IEF-directie gedurende het zeer intensieve optimalisatietraject (verhuur en herontwikkeling) van 7 grootschalige binnenstedelijke projecten (6 voormalige V&D warenhuizen alsmede voormalige Hema Enschede). Dit laatste project is genomineerd voor de “Twentse vastgoedprijs 2017”.

Daarnaast verantwoordelijk geweest voor diverse projecten buiten de IEF Berlage portefeuille waaronder de herontwikkeling van winkelcentrum “Beverhof” in Beverwijk (NRW Jaarprijsnominatie 2017).